Baggrund

ATLAS er opstået i kølvandet på Covid pandemien i 2020. De politiske beslutninger i den forbindelse har båret præg af, at der har manglet et organ, der på et højt fagligt niveau har kunnet analysere konsekvenser af diverse sundhedsfaglige beslutninger, stærkt og bredt funderet i samtlige lægelige specialer.