Vedtægter

Navn


§1 Tænketankens navn er Den Lægefaglige Tænketank ATLAS.
Formål


§2 Vores mål:

  • At flytte eller sætte fokus på forskellige emner i sundhedsdebatten.
  • At understøtte en mere rimelig og fornuftig brug af sundhedsressourcer.
  • Skabe proportionalitet i sundhedspolitik.
  • At være meningsdannere med en stor faglig ekspertise.
  • At være et stærkt fagligt indspark, der skaber dialog med og påvirker sundhedsfaglige beslutningstagere.
  • At tilvejebringe evidensbaseret viden og bringe evidens ind i beslutningsprocesserne.
Midler


§3 Ovenstående skal opnås ved at ATLAS forsøger at påvirke den politiske debat og derved de politiske beslutninger ved:

  • på et højt fagligt grundlag at frembringe ny viden om sundhedsmæssige konsekvenser af politiske beslutninger gennem analyse og forskning.
  • at udarbejde løsninger og konkrete forslag til ny politik.
  • at påvirke aktuelle og fremtidige beslutningstagere gennem medier, møder, konferencer og publikationer.
Stk. 2. ATLAS kan udføre erhvervsvirksomhed som bestyrelsen finder tjener ATLAS formål. Stk. 3 ATLAS skal være uafhængig af partipolitiske og kommercielle interesser.
Organisation


§4 ATLAS er opbygget som en demokratisk forening med bestyrelse inklusive formænd og medlemmer. Den første bestyrelse udgøres af stifterne.
Stk.2. Personer med relevant ekspertise eller uddannelse kan melde sig ind i ATLAS som støttemedlemmer eller kan ansøge bestyrelsen om at blive en del af ekspertpuljen. Man ansøger via ATLAS hjemmeside.
Stk.3. Medlemskab er indtil videre gratis.
Stk.4. De enkelte medlemmer af ekspertpanelet kan ikke tages til indtægt for tænketankens analyser og synspunkter.
Stk. 5. Til tænketanken er knyttet en ekspertpulje, der udfærdiger analyser, der er godkendt af bestyrelsen.
Stk. 6. Der er en kommunikationsmedarbejder tilknyttet ATLAS, for at klæde både ekspertpuljen og bestyrelsen på til bedst muligt at håndtere pressen.
Stk.7. Bestyrelsen udarbejder et kommissorium og problemformuleringer til analyser til ekspertpuljen.
Stk.8. Analyser bestilt af 3. part kan gives til gennemsyn, men man kan ikke redigere eller hindre publicering.
Stk.9. Alle personoplysninger behandles med forsigtighed og i overensstemmelse med GDPR.
Værdigrundlag


§5 ATLAS arbejder til enhver tid efter de grundlæggende menneskerettigheder og borgerrettigheder og har i sin tilgang til analyser og øvrigt arbejde menneskets autonomi i fokus.
Bestyrelse


§6 Bestyrelsen består af fem personer, hvoraf de to er formænd.
Stk2. Afstemninger i bestyrelsen foregår ved simpelt flertal.
Stk3. Bestyrelsen er på valg ved generalforsamling hvert andet år i maj måned.
Generalforsamling


§7 Der afholdes en årlig ordinær generalforsamling i maj. Hvert andet år er bestyrelsen på valg.
Stk. 2. Der indkaldes med tre ugers varsel med dagsorden.
Stiftere


Mia Gall Grandahl. Speciallæge i psykiatri Inger Ros. Speciallæge i psykiatri Annette Højmann Hansen. Speciallæge i geriatri Klaus Birkelund Johannesen. Speciallæge i pædiatri

Vedtægter for Den Lægefaglige Tænketank Atlas

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 12.5.2021