Vedtægter for Den Lægefaglige Tænketank Atlas

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 12.5.2021