Vision

ATLAS vil bidrage til den offentlige sundhedsdebat med lægefaglig viden og evidens og vil belyse baggrunden for og konsekvenserne af sundhedsfaglige beslutninger. Vi tilstræber, at vi med samlet stemme vil være et vægtigt indspark i den politiske beslutningsproces, i medierne og i befolkningen, så alle løbende kan vurdere konsekvenser og sundhedsmæssig proportionalitet af den førte politik.

ATLAS ARBEJDER FOR ET SAMFUND

 • Hvor der på et højt fagligt grundlag skabes sundhedsmæssig lighed, så ingen patientgruppe på et usagligt grundlag skal prioriteres fremfor andre.
   

 • Hvor politikerne er klædt på til bedst muligt at gennemskue konsekvenser af de politisk baserede sundhedsmæssige beslutninger. 
   

 • Hvor medierne er klædt på til at stille sig kritiske overfor den til enhver tid førte sundhedsmæssige politik. 
   

 • Hvor befolkningen er klædt på til bedre at forstå og træffe egne valg på oplyst grundlag. 
   

 • Hvor sundhedsøkonomi er baseret på til enhver tid at opnå det maksimale sundhedsudbytte indenfor de givne økonomiske rammer.